Разгледайте подробно автобусите с 53-58 места

 

Mercedes M2A Euro5                 Mercedes 0 350 Euro5                Mercedes 0 350 Euro4              

Mercedes 0 350 Euro3